Kategorie
Blog

Jaką odległość od zabudowań musi mieć farma fotowoltaiczna?

Rosnąca świadomość społeczeństwa na temat ochrony środowiska, a także różnego rodzaju regulacje prawne sprawiają, że coraz większą popularność zyskują odnawialne źródła energii (OZE). A jednym z najpopularniejszych rozwiązań tego typu są farmy fotowoltaiczne, które nie tylko przyczyniają się do bardziej naturalnego pozyskiwania energii elektrycznej, ale są również świetną inwestycją.

Zanim jednak zdecydujesz się zainwestować swoje pieniądze, warto poznać najważniejsze wymogi prawne, w tym odległość farmy fotowoltaicznej od zabudowań mieszkalnych. W tym artykule omówimy także kwestie związane z opłacalnością inwestycji oraz możliwość pozyskania dofinansowania.

Farma fotowoltaiczna – jak daleko od zabudowań może powstać?

Rozwój branży związanej z energią odnawialną jest bezsprzeczny, a wzrost zapotrzebowania skutkuje wzrostem popularności farm fotowoltaicznych. Jest jednak i druga strona medalu, czyli przepisy prawne, które dotychczas były niepełne.

Trwają prace nad zmianami w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które miałyby uregulować ten rynek.

Obecnie odległość farmy fotowoltaicznej od zabudowań nie jest jasno określona krajowymi przepisami, ale może być regulowana przez jednostki administracyjne właściwe dla danego regionu, dlatego warto zapoznać się z informacjami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wspomniana wyżej reforma ustawy zakłada, że do końca 2025 roku samorządy muszą uregulować tę kwestię w swoim zakresie, więc jest to najrzetelniejsze źródło wiedzy.

A jak to wygląda w praktyce?  

Inwestorzy i firmy kierują się zazwyczaj dwiema odległościami. Pierwsza z nich dotyczy granicy działki oraz jej ewentualnego ogrodzenia i przyjmuje się tutaj bezpieczną wartość 4 metrów, która umożliwia m.in. wjazd cięższego sprzętu niezbędnego do instalacji paneli oraz ich obsługę.

Drugą kwestią jest odległość od innych zabudowań, czyli przedmiot naszego artykułu, i przyjmuje się zazwyczaj minimum 100 metrów od innych budynków. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, farma fotowoltaiczna, a w zasadzie falownik/inwenter wytwarza dźwięk, który mógłby być męczący dla sąsiadów. Drugi powód jest czysto praktyczny – pobliskie budynki mogłyby rzucać cień na panele, co obniżyłoby ich efektywność.

Farma fotowoltaiczna – wymogi prawne

Co z innymi wymogami prawnymi? Ponownie wracamy do tematu regulacji ustaw, których celem jest dokładniejsze określenie przepisów. Już 2022 rok wniósł pewne zawirowania, co jednak nie przeszkodziło w rozwoju branży.

I tak, obecnie farmy fotowoltaiczne mogą powstawać na gruntach ornych IV klasy, a sama farma musi znajdować się maksimum 200 metrów od linii energetycznej przy jednoczesnym uwzględnieniu wspomnianych wyżej odległości od zabudowań (min. 100 metrów).

Przepisy ustawy mają dokładniej regulować te kwestie, jednak konieczność inwestycji w odnawialne źródła energii oraz rosnące ceny energii sprawiają, że samorządy coraz przychylniej patrzą na tego typu inwestycje.

Wiele osób podnosi jeszcze kwestię pozwolenia na budowę. Tutaj sprawa jest jasna – farmy fotowoltaiczne do 50 kW nie wymagają takich pozwoleń, większe inwestycje są już traktowane jako roboty budowlane i muszą być zgłoszone do odpowiednich jednostek.

Najlepsza lokalizacja dla farmy fotowoltaicznej

W ciągu kilku następnych lat można oczekiwać nie tylko uregulowania kwestii związanych z budowaniem farm fotowoltaicznych, ale również – a może przede wszystkim – większego zainteresowania energią pozyskiwaną w naturalny sposób.

W związku z tym farmy fotowoltaiczne są i nadal będą świetną inwestycją. Trzeba jednak zadbać o kilka kwestii, aby mieć pewność, że zwrot z tej inwestycji będzie jak największy. Jakie to kwestie?

Po pierwsze i najważniejsze, pod farmy fotowoltaiczne warto wybrać płaskie i dobrze nasłonecznione obszary, co zapewni największą wydajność paneli.

Po drugie, wytypowana działka powinna być oddalona od często uczęszczanej drogi, ponieważ pył i kurz wzbudzane przez samochody będzie osadzać się na panelach i ograniczać absorbcję promieni słonecznych.

I wreszcie po trzecie, farmę fotowoltaiczną należy ogrodzić, uniemożliwiając tym samym dostanie się na teren działki osobom nieupoważnionym lub dzikim zwierzętom, które mogłoby uszkodzić instalację.

Farma fotowoltaiczna – dofinansowanie

Farma fotowoltaiczna to świetna inwestycja, jednak wymaga nakładów finansowych na początkowych etapach. Na szczęście, przyszły inwestor może ubiegać się o dofinansowanie. Jakie są dostępne opcje? Kilka.

Od 1.02.2023 roku trwa nabór wniosków do programu „Energia Plus”, który może zapewnić aż 50% dofinansowania. Innymi opcjami są również dofinansowania unijne czy narodowe programy (np. Krajowy Program Odbudowy).

Rolnicy-inwestorzy mogą również skorzystać z pomocy programu Agroenergia, przy czym trzeba spełnić kilka warunków (np. farma fotowoltaiczna nie może przekraczać mocy 50 kW).

Kategorie
Blog

Dzierżawa ziemi pod farmy fotowoltaiczne – ile można zarobić w 2023 roku?

Energia odnawialna to już nie tylko przyszłość, to teraźniejszość, która gwarantuje realne korzyści energetyczne i finansowe. Prognozy wskazują na to, że w kolejnych latach w Polsce wzrośnie liczba farm fotowoltaicznych. Eksperci są zgodni co do tego, że fotowoltaika jest w stanie doprowadzić do długo wyczekiwanej transformacji energetycznej. Dlatego właśnie inwestorzy już zacierają ręce i poszukują gruntów, które można wykorzystać na farmę fotowoltaiczną.

Jesteś właścicielem gruntów rolnych, które spełniają wymagania nałożone przez prawo? W takim razie znajdź inwestora i zdecyduj się na dzierżawę ziemi pod budowę farmy fotowoltaicznej. Przekonaj się, ile możesz na tym zarobić i jak krok po kroku załatwić wszystkie formalności.

Ile można zarobić na dzierżawie ziemi pod farmy fotowoltaiczne?

Dzierżawa ziemi pod budowę farmy fotowoltaicznej to inwestycja, która się opłaca. Najważniejsze jest to, że korzyści są zauważalne zarówno z perspektywy rolnika, jak i inwestora.

Oto jak w poprzednich latach kształtowały się ceny za dzierżawę ziemi pod budowę farmy fotowoltaiczne:

RokCena za 1 ha w skali roku
2020ok. 7 000 zł
202110 000-12 000 zł
2022ok. 15 000 zł

Wszystko wskazuje, że ceny dzierżawy w 2023 roku znacznie przekroczą 15 000 zł za 1 hektar.

Musisz pamiętać, że wskazywane przez nas kwoty obliczane są w skali roku. Oznacza, że to, że miesięcznie to zysk w wysokości 1000-1250 zł za hektar.

Czy takie zyski się opłacają? Zdecydowanie tak. Tym bardziej że na budowę farmy fotowoltaicznej potrzebna jest działka o powierzchni przynajmniej 2 ha. Zatem Twoje zyski rosną już dwukrotnie. Jeśli dysponujesz jeszcze większym gruntem, to Twoje dochody także wzrosną.

Czy to możliwe, aby na gruntach o słabej jakości zyskać większe zyski z produkcji rolnej? Byłoby to bardzo trudne do zrealizowania. Wynika to przede wszystkim z faktu, że gleby klasy V i VI, które wykorzystane są pod budowę farmy fotowoltaicznej, cechują się bardzo słabą urodzajnością. Dlatego wzrasta ryzyko, że mimo poniesienia kosztów i poświęconej energii, plony nie będą satysfakcjonujące lub w ogóle ich nie będzie.

Dlatego wielu rolników szuka sposobów, aby wykorzystać ziemię, która stoi odłogiem i móc  na niej zarabiać. Tym bardziej że warto podkreślić, że nawet od nieużywanego gruntu rolnik musi uiszczać opłatę z tytułu podatku od nieruchomości. Dzięki znalezieniu inwestora możesz nie tylko pokryć w ten sposób swoje dotychczasowe koszty, ale jeszcze realnie zyskać na nieużytkach i niskiej jakości gruntach.

Jakie wymagania musi spełnić grunt pod farmę fotowoltaiczną?

Zanim zdecydujesz się poszukać inwestora lub podpiszesz umowę dzierżawy gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej, musisz upewnić się, że Twoja ziemia spełnia wymagania.

 • Grunt pod farmę fotowoltaiczną musi zostać zakwalifikowany jako gleba orna słabej jakości. Konieczne jest nadanie jej klasy IV, V lub IV. Dopuszczalne są także nieużytki rolne oraz łąki.
 • Kolejnym warunkiem, jaki trzeba spełnić, jest stacja transformatorowa lub też słup średniego napięcia (15kV) w pobliżu.
 • Należy także przeanalizować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Najlepiej, aby grunt nie został objęty przez plan. Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji, to konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zapisu, który będzie wskazywał sposób przeznaczenia ziemi.
 • Należy zyskać pewność, że działka nie znajduje się na terenie zalewowym, a także w żaden sposób nie jest narażona na podtopienia.
 • Upewnij się też, że grunt nie jest ulokowany na terenie objętym ochroną przyrody.

Jak bezpiecznie dzierżawić własną ziemię? Sporządź poprawnie umowę dzierżawy

Otrzymałeś korzystną ofertę na dzierżawę swojego gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej? Pamiętaj, że korzystna z pozoru cena to niejedyny aspekt, na jaki musisz zwrócić uwagę. Zanim podpiszesz umowę dzierżawy, koniecznie skontaktuj się z prawnikiem, aby przeanalizował wszystkie zapisy. Dopiero wtedy zyskasz pewność, że na umowie skorzysta nie tylko inwestor, ale też przede wszystkim będzie ona korzystna dla Ciebie.

Przeanalizuj szczególnie poniższe punkty, które znajdują się w umowie dzierżawy:

 • Czas trwania umowy – popularnym zapiskiem jest podpisywanie umowy na okres nawet 29 lat. Dlatego to tak ważne, aby zabezpieczyć się jeszcze przed podpisaniem umowy, gdyż może ona mieć wpływ także na kolejne pokolenie.
 • Zabezpieczenie wykonywania umowy – kolejną ważną kwestią jest zwrócenie uwagi na to, jakie możliwości ma inwestor w kwestii przenoszenia prawa do dzierżawy na inne podmioty. Istotne znaczenie dla rolnika ma również zabezpieczenie związane z wykonywaniem umowy przez inwestora.
 • Obowiązki inwestora – należy też wyszczególnić, jakie obowiązki będą leżały po stronie inwestora, a jakie po stronie dzierżawcy. Dokładnie przeanalizuj punkt związany z obowiązkami inwestora.
 • Kary umowne – w umowie dzierżawy powinny znaleźć się informacje na temat tego, jakie kary finansowe będzie musiał zapłacić inwestor, jeśli nie będzie realizował narzuconych na niego obowiązków, w tym opłacał dzierżawy w terminie.
 • Przedmiot dzierżawy – należy dopracować umowę dzierżawy w taki sposób, aby jasno określała, do czego ma być wykorzystywany dzierżawiony grunt. W tym miejscu należy wskazać także dokładne granice, gdzie inwestor może zamontować instalację fotowoltaiczną.
 • Cena – poza tym oczywiście do umowy dzierżawy należy dodać także zapisek związany z wysokością opłaty za dzierżawę oraz sposobu płacenia.

Udaj się do prawnika, specjalizującego się w tego typu umowach, aby zabezpieczyć swoje interesy.

Kategorie
Blog

Opłacalność farmy fotowoltaicznej w [sc name="year"][/sc] roku — Czy farma fotowoltaiczna się opłaca?

Farma fotowoltaiczna jest chętnie wykorzystywaną formą pozyskiwania energii elektrycznej. Ma to związek z popularyzacją odnawialnych źródeł energii oraz wyższymi cenami innych surowców energetycznych. Tym bardziej że coraz większy nacisk jest kładziony na rezygnację z węgla.

Alternatywnym rozwiązaniem są elektrownie słoneczne, które mogą stanowić źródło energii dla wielu domów oraz zakładów produkcyjnych.

Pozostaje tylko pytanie, czy w 2024 roku ten biznes jest nadal opłacalny? Tego dowiesz się w tym artykule.

Czy farma fotowoltaiczna to opłacalny sposób na biznes?

Inwestowanie w odnawialne źródła energii, a szczególnie w fotowoltaikę, to naprawdę atrakcyjny sposób zabezpieczania finansów. Tym bardziej że potencjał generowania coraz wyższych zysków jest całkiem spory. Jednak najwięcej zyskają właściciele elektrowni słonecznych, czyli farm fotowoltaicznych, których moc waha się od kilkuset kilowatopików do nawet kilku megawatopików.

Jeśli zastanawiasz się, czy farma fotowoltaiczna to opłacalny sposób na biznes, to wystarczy, że spojrzysz na to, kto najchętniej w to inwestuje. Wśród firm budujących największe elektrownie słoneczne są tacy liderzy tej branży jak np. spółka Energa, Tauron czy ZE PAK. Jednak nie tylko spółki energetyczne chętnie decydują się na tego typu inwestycje. Bardziej wyspecjalizowane przedsiębiorstwa także stawiają na odnawialne źródła energii. Dla większej pewności opłacalności tego przedsięwzięcia koniecznie weź pod uwagę kilka aspektów. Dzięki temu dowiesz się, czy inwestycja w farmę solarną jest uzasadniona ekonomicznie.

Od czego zależy rentowność farmy fotowoltaicznej?

Zasadność inwestycji w farmę solarną jest uzależniona od kilku czynników, a każdy z nich ma spore znaczenie w kontekście zysków z tego przedsięwzięcia. Koniecznie je poznaj, zanim zainwestujesz pieniądze.

Koszty założenia i prowadzenia farmy solarnej

Na rentowność każdego przedsięwzięcia wpływ mają koszty. W przypadku farmy fotowoltaicznej kluczowe znaczenie mają koszty kapitału, eksploatacyjne oraz inwestycyjne.

Wydatki na budowę farmy fotowoltaicznej mogą się zmieniać w zależności od mocy, dostawcy, lokalizacji itp. Jednak standardowa cena netto waha się od 2400 do 3600 zł/kw.

Drugi rodzaj kosztów, które wpływają na opłacalność farmy solarnej, to są koszty eksploatacyjne, obejmujące m.in.:

 • koszty dzierżawy działki – roczne wydatki na dzierżawę terenu zależą od regionu, gdzie znajduje się farma, rodzaju działki oraz ewentualnych upustów, ostateczne koszty mogą wynieść ok. 8-15 tys. zł za 1 ha – w okolicy Rzeszowa;
 • serwis – choć instalacje fotowoltaiczne wyróżniają się dość długą żywotnością, to czasem niezbędny jest serwis, który polega na sprawdzeniu wszystkich instalacji oraz poprawności pracy farmy;
 • podatki – teren, który dzierżawisz, podlega opodatkowaniu, jednak mogą być różne interpretacje co do tego, jaki to powinien być podatek – rolny czy od nieruchomości;
 • potencjalne straty – wynikające np. z kradzieży;
 • zużycie energii na własne potrzeby – dotyczy to monitoringu, oświetlenia itp.

Oczywiście na rentowność inwestycji wpływ mają także koszty zaciągniętego kredytu, wysokość wkładu własnego, ubezpieczenie kredytu, odsetki oraz możliwość skorzystania z dofinansowania.

Wydajność a rentowność farmy fotowoltaicznej

Wydajność instalacji fotowoltaicznej ma bardzo duży wpływ na rentowność zbudowanej farmy. Określisz ją, gdy weźmiesz pod uwagę:

 • poziom nasłonecznienia – w zależności od regionu Polski wartość ta może wynosić od 950 kWh do nawet 1350 kWh/m2 w ciągu roku, z czego uznaje się, że z 1 kW instalacji możliwe jest uzyskanie 1000 kWh energii;
 • wykorzystane technologie – dostępne są instalacje o różnych parametrach pracy, co ostatecznie wpływa na wydajność całej farmy;
 • poprawny montaż – kąt nachylenia modułów, poziom zacienienia oraz położenie względem południa mogą w znaczący sposób wpływać na wydajność systemu.

System sprzedaży i ceny energii

Cena prądu oraz wybrany system sprzedaży to kolejne czynniki wpływające na opłacalność farmy solaryjnej. Do 2027 roku możesz korzystać z systemu aukcyjnego OZE. W ramach tego typu aukcji państwo jest zobowiązane do zakupu energii z farmy fotowoltaicznej po cenie, która jest wyższa od rynkowej.

System sprzedaży aukcyjnej jest chętnie wybierany ze względu na stałą cenę energii w okresie trwania umowy, co zapewnia stabilność zysków. Jednak nie jest to jedyna forma, na którą musisz się zdecydować. Możesz też sprzedawać energię poza aukcjami. Służą do tego m.in. umowy PPA.

Na czym polega system aukcyjny OZE?

Jeśli interesuje się opłacalność farm fotowoltaicznych, to musisz dowiedzieć się więcej na temat systemu aukcyjnego oraz rentowności tego rozwiązania.

Najlepiej to zrozumiesz na przykładzie elektrowni o mocy 0,99 MW zlokalizowanej w pobliżu Rzeszowa, gdzie jest wysoki poziom nasłonecznienia, a farma jest w stanie wyprodukować 1100 MWh energii.

Weź też pod uwagę całkowity koszt budowy oraz roczne koszty. Jeśli założysz, że budowa kosztowała 2,4 mln zł, to powinna zwrócić się po ok. 8 latach – nawet przy uwzględnieniu spadku wydajności instalacji.

Poza tym w ciągu 30 lat farma solarna o mocy 1 MW wyprodukuje energię o wartości ok. 8,5 mln zł. Tym samym po 30 latach zysk z inwestycji wyniesie mniej więcej 6 mln zł.

Jeszcze zanim zdecydujesz się na taką inwestycję, wykonaj dokładne obliczenia. Oczywiście weź też pod uwagę sposób sprzedaży energii. Poza tym cena sprzedaży prądu może być waloryzowana o stawkę inflacji, więc ostateczne zyski mogą być wyższe, choć będzie to również miało wpływ na wzrost kosztów rocznych.

Kategorie
Blog

Czy farma fotowoltaiczna jest szkodliwa? Poznaj fakty i mity

Popularność fotowoltaiki widocznie wzrosła w ostatnich lata. To z kolei doprowadziło do pojawienia się wielu pytań, wątpliwości oraz mitów na temat tego, czy panele fotowoltaiczne są bezpieczne.

Zamiast opierać się na pogłoskach, czas zwrócić uwagę na fakty – w naszym artykule dowiesz się, czy farmy fotowoltaiczne są szkodliwe dla środowiska i dla ludzi.

Jak działa fotowoltaika?

Fotowoltaika to forma energii słonecznej, która przekształca promienie słoneczne w energię elektryczną. Wykorzystuje zatem odnawialne źródła energii, aby zasilić urządzenia elektryczne w przedsiębiorstwach, instytucjach, ale też w gospodarstwach domowych.

Produkcja paneli fotowoltaicznych miała ograniczyć emitowanie i wykorzystywanie szkodliwych substancji po to, aby uzyskać energię elektryczną.

Oczywiście z czasem coraz więcej osób zaczęło zastanawiać się, czy taki sposób pozyskiwania energii jest na pewno bezpieczny i jak oddziałuje na środowisko oraz na zdrowie i samopoczucie ludzi. Dlatego My również przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bliżej.

Czy fotowoltaika jest bezpieczna dla ludzi?

Szkodliwość farm fotowoltaicznych wobec ludzi to wyjątkowo gorący temat w ostatnim czasie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że panele fotowoltaiczne wytwarzają pole magnetyczne. Zgodnie z naszą wiedzą może ono z kolei powodować wiele skutków ubocznych dla ludzi. Chodzi tutaj o uczucie zmęczenia, zaburzenia snu, ból głowy czy osłabienie wzroku.

Jednak trzeba raz na zawsze powiedzieć, że w tym micie mieści się jedynie połowa prawdy. Otóż w tym przypadku pole magnetyczne wytwarza promieniowanie niejonizujące, które uznaje się za w pełni bezpieczne dla ludzi. W takim razie należy obalić mit o tym, że instalacje fotowoltaiczne miałyby wpłynąć na spowodowanie uszkodzeń w DNA, które prowadzą do mutacji genetycznych i nieodwracalnych chorób.

Czy wiesz, że podobne promieniowanie wytwarzane jest też przez Twój telefon oraz przez modem WiFi w Twoim domu? Światowa Organizacja Zdrowa podaje, że nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że tego typu promieniowanie miałoby prowadzić do negatywnych skutków dla naszego zdrowia i życia.

Często powielana jest taka obawa przed tym, że panele fotowoltaiczne mogą spowodować porażenie prądem. Czy to prawda? To kolejny mit, którym nie warto się przejmować. Dlaczego? Wszystko przez to, że nowoczesne instalacje fotowoltaiczne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby posiadały specjalne zabezpieczenia zwarciowe oraz przeciążeniowe. Zatem niezależnie od warunków atmosferycznych są one w pełni bezpieczne dla ludzi.

Szkodliwość farm fotowoltaicznych a środowisko naturalne

Innym powszechnym mitem jest to, że farmy fotowoltaiczne miałyby negatywny wpływ na nasze środowisko naturalne. Prawda jest jednak taka, że instalacja tych urządzeń w rzeczywistości nie oddziałuje na przyrodę i dzikie zwierzęta.

Dzięki temu, że nie wykorzystuje w swoim działaniu żadnych środków chemicznych ani paliw kopalnych, nie powstają tutaj żadne zanieczyszczenia. W dodatku z roku na rok pozostawiają coraz mniejszy ślad węglowy.

W dodatku warto podkreślić, że zużyte już panele mogą zostać w pełni bezpiecznie zutylizowane, a dzięki temu też nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne.

Czy panele fotowoltaiczne przyciągają pioruny?

Obawiasz się, że instalacje fotowoltaiczne zamontowane na dachu Twojego domu mogą przyciągać pioruny? Już nie musisz, bo to kolejny mit, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Tak naprawdę szansa na to, że piorun uderzy w panele lub w całą farmę fotowoltaiczną są niewielkie. Właściwie takie same, jak w to, że uderzy w każdy inny obiekt.

Oczywiście, gdyby do tego jednak doszło, to faktycznie piorun mógłby doprowadzić do pożaru paneli. Dlatego też dobrym rozwiązaniem będzie montowanie instalacji odgromowej, a także stawianie na najwyższej jakości produkty.

Jeśli chodzi o farmę fotowoltaiczną, to musisz wiedzieć, że podczas budowy jej konieczne staje się spełnienie wymogów przeciwpożarowych, które następnie muszą zostać jeszcze zatwierdzone przez organ Państwowej Straży Pożarnej.

Czy panele fotowoltaiczne mogą być szkodliwe?

Nie ma żadnych dowodów na to, że instalacja i produkcja paneli fotowoltaicznych może wywoływać negatywny wpływ na ludzi i zwierzęta. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że bardzo ważne staje się przede wszystkim zwrócenie uwagi na to, że w niektórych sytuacjach ryzyko nieco wzrasta. Kiedy?

Szkodliwość farm fotowoltaicznych występuje, gdy postawiona inwestycja nie jest zgodna z normami bezpieczeństwa oraz z prawem. Do tego nie można być pewnym tego, że panele nie będą negatywnie wpływały na otoczenie, gdy zamontowany zostanie niskiej jakości i nieodpowiedni sprzęt. Kolejną przyczyną szkodliwości farm fotowoltaicznych może być też nieodpowiedni montaż przez niedoświadczone osoby. Jeśli zatem wybierzesz odpowiednich specjalistów i postawisz na renomowane produkty, to unikniesz negatywnych konsekwencji.

Jak widzisz po raz kolejny mity i pogłoski mają niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Kategorie
Blog

Budowa farmy fotowoltaicznej w [sc name="year"][/sc] roku – Poradnik „krok po kroku”

Obecnie jedną z opłacalnych finansowo inwestycji jest budowa farmy fotowoltaicznej. Wszystko dlatego, że w niektórych przypadkach można liczyć na zwrot z inwestycji już po 8-9 latach. Jesteś zainteresowany taką inwestycją? W takim razie w dalszej części tego artykułu dowiesz się krok po kroku, jak zbudować farmę fotowoltaiczną.

Budowa farmy fotowoltaicznej w 4 krokach

Do budowy farmy fotowoltaicznej niezbędna jest wiedza z zakresu energetyki, prawa oraz budownictwa.

Inwestycja wymaga też dopełnienia wielu istotnych formalności, choć dużo zależy od jej wielkości.

Cały proces zazwyczaj trwa od 1,5 do 2,5 roku. Jednak, aby w ogóle taki czas realizacji był możliwy do zrealizowania, potrzebujesz dobrego planu.

Dlatego też już teraz przekonaj się, jak w czterech etapach możesz wybudować farmę fotowoltaiczną.

Krok 1. – Wybór działki i analiza wstępna

Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać podczas budowy farmy fotowoltaicznej, jest wybranie odpowiedniej działki.

Lokalizacja tego przedsięwzięcia ma duży wpływ na opłacalność inwestycji.

Dlatego też koniecznie wykonaj wcześniej audyt działki, zanim dokonasz zakupu czy zaczniesz ją wydzierżawiać. Uzyskasz w ten sposób wiele ważnych informacji, np. na temat stanu prawnego działki oraz szczegółów na temat ukształtowania terenu.

Zyskasz informacje na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chronionych obszarach i tego, jakie są w tym miejscu możliwości związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej.

Audyt warto zlecić profesjonalnej firmie, bo dzięki temu możesz uniknąć wielu niespodzianek i dodatkowych kosztów już w trakcie budowy farmy fotowoltaicznej.

Oto kilka ogólnych zasad, którymi warto się kierować podczas wybierania terenu pod budowę farmy fotowoltaicznej:

 • duży dostęp do promieni słonecznych,
 • brak wysokich drzew i budynków w okolicy,
 • najlepiej wybrać działkę oddaloną od miasta,
 • lepiej wybrać miejsce oddalone od wysokiego stężenia smogu,
 • teren powinien być płaski,
 • odpowiednia wielkość działki, np. farma fotowoltaiczna o mocy 1MW najlepiej, aby znalazła się na terenie min. 2 ha,
 • farma fotowoltaiczna zgodnie z przepisami może powstać na nieużytku rolnym lub na ziemi ornej klasy IV oraz niższej,
 • jak najmniejsza odległość od linii elektroenergetycznej.

Gdy znajdziesz już odpowiednią działkę, konieczna będzie też decyzja środowiskowa, która ma wpływ na otrzymanie pozwolenia na budowę. Potrzebna jest również akceptacja Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Krok 2. – Projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę

Następnie niezbędny będzie projekt farmy fotowoltaicznej.

Powinien wykonać go zespół ekspertów, który jest odpowiedzialny również za przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

Powinien składać się z 3 części:

 • architektoniczno-konstrukcyjnej, zawierającej również informacje na temat dróg wewnętrznych, dojazdu oraz ogrodzenia,
 • instalacji elektrycznych, uziemiających, a także teletechnicznych instalacji fotowoltaicznych,
 • związanych z przyłączami do sieci elektroenergetycznymi.

Tak przygotowany projekt pozwoli złożyć do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o pozwolenie na budowę. Niezbędne będą wtedy następujące dokumenty, aby możliwa była budowa farmy fotowoltaicznej:

 • wniosek o pozwolenia na budowę,
 • przygotowany projekt w trzech częściach,
 • warunki zabudowy,
 • uzyskana decyzja środowiskowa,
 • dowód zapłacenia opłaty środowiskowej,
 • dokument potwierdzający, że możesz korzystać z nieruchomości.

Krok 3. – Właściwa budowa

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy trzeba wykonać również projekt wykonawczy.

Gdy otrzymasz wszystkie pozwolenia, możliwe jest przejście do właściwej budowy.

Cały proces rozpoczyna się od przygotowania działki pod inwestycję, a także od zabezpieczenia terenu.

Niezbędne będzie też tymczasowe źródło prądu oraz montaż punktów sanitarnych i oświetlenia. Niekiedy konieczna jest również budowa drogi dojazdowej.

Koniecznym punktem podczas budowy jest załatwienie transportu sprzętu.

Dopiero później można przejść do prac montażowych, które składają się z takich czynności, jak:

 • przygotowanie fundamentów,
 • zamontowanie stołów,
 • uszykowanie odpowiednich instalacji paneli fotowoltaicznych,
 • zamontowanie inwerterów,
 • zainstalowanie i podłączenie stacji transformatorowej.

Ile czasu może zająć budowa na tym etapie? W tym przypadku trzeba przyszykować się na czas w granicach od kilku do kilkunastu tygodni. Wszystko zależy od ekipy wykonawczej oraz oczywiście od wielkości inwestycji.

Gdy prace montażowe zostaną zakończone, trzeba przejść do przygotowania podwykonawczej mapy geodezyjnej.

Jednak to nie koniec obowiązków, jakie musi spełnić inwestor.

Następnym krokiem będzie zgłoszeniem Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, że farma fotowoltaiczna jest gotowa do przyłączenia do sieci. Wtedy dochodzi do podpisania umowy przyłączeniowej, a później do odbioru końcowego.

Standardowo przeprowadza się też test, sprawdzający jakość generowanego prądu. Zanim rozpoczniesz sprzedaż energii elektrycznej, musisz otrzymać koncesję na jej produkowanie.

Krok 4. – Branie udziału w aukcji OZE lub podpisanie umowy PPA

Ostatnim etapem jest zdecydowanie, czy chcesz złożyć wniosek o udział w akcji OZE, czy też zamierzasz zawrzeć umowę PPA.

Która opcja jest lepsza? To bardzo indywidualna sprawa, sprawdź, czym wyróżnia się każda z opcji:

 • aukcje OZE – dotyczy to przetargów organizowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dzięki aukcjom możliwe jest sprzedawanie energii, która została wygenerowana z instalacji OZE;
 • umowa PPA – to bezpośrednia sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych, charakteryzuje się często umowami na długi okres, np. na 10-20 lat.
Kategorie
Blog

Ile kosztuje budowa farmy fotowoltaicznej w [sc name="year"][/sc] roku?

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej według ministerstwa wynosi ok. 3,1 mln zł w odniesieniu do 1 MW. Z kolei deweloperzy i IEO podają, że w przypadku sprzyjający warunków terenowych i bliskości linii SN możliwe staje się zbudowanie i postawienie farmy fotowoltaicznej po niższej kwocie, wahającej się w przedziale między 2,2 mln a 2,5 mln zł o mocy 1 MW.

Dlatego też już teraz przekonaj się, ile kosztuje farma fotowoltaiczna i co ma największy wpływ na budowę farmy fotowoltaicznej.

Co ma wpływ na koszty budowy farmy fotowoltaicznej w 2024 roku?

Trudno z góry ustalić, ile wyniesie budowa farmy fotowoltaicznej, gdyż jest ona zależna od wielu czynników.

W szczególności istotne znaczenie mają takie aspekty jak:

 • proces inwestycyjny,
 • przebieg prac podczas budowy, które należy wykonać.

Niezbędne staje się wykonanie szczegółowego biznesplanu, który pozwoli określić opłacalność inwestycji.

W przypadku farmy fotowoltaicznej duże znaczenie ma także wskazanie tego, jakie kroki doprowadzą do osiągnięcia długofalowych korzyści.

Zawsze budowa farmy fotowoltaicznej składa się z dwóch głównych etapów – z części projektowej, a także z docelowej budowy, czyli z części wykonawczej.

Ile kosztuje budowa farmy fotowoltaicznej na etapie projektowym?

Pierwsze koszty związane z inwestycją w farmę fotowoltaiczną pojawiają się już na etapie projektowym.

Szacuje się, że ok. 3-5% całkowitych kosztów tej inwestycji stanowi właśnie dokumentacja projektowa.

W przypadku farmy fotowoltaicznej to szczególnie ważny etap, gdyż odpowiednio wykonany projekt wpływa na jakość inwestycji, a także na wysokość dalszych kosztów budowy.

Największy wpływ na koszt projektu mają:

 • wymagania, które zostały określone w warunkach przyłączeniowych,
 • odległość od miejsca przyłączenia do sieci energetycznej,
 • lokalizacja przyszłej farmy w odniesieniu do wymagań prawnych, a także w kontekście ograniczeń, jakie występują na danym obszarze.

Warto też zdawać sobie sprawę z tego, jakie elementy wchodzą w skład projektu, gdy ma nastąpić budowa farmy fotowoltaicznej:

 • wykonanie projektu wykonawczego,
 • przygotowanie produktu budowlanego, a także pozyskanie potrzebnych zezwoleń na budowę,
 • wykonanie projektu przyłącza,
 • otrzymanie decyzji środowiskowej,
 • uzyskanie warunków zabudowy lub wpisy z MPZP,
 • otrzymanie warunków przyłączeniowych.

Koszt farmy PV na etapie budowy

Po wykonaniu projektu i uzyskaniu odpowiednich pozwoleń dowiesz się, ile kosztuje farma fotowoltaiczna. Wtedy świadomie możesz przejść do kolejnego etapy, czyli do budowy.

Na tym etapie koszt farmy PV można podzielić na:

 • koszty bezpośrednie – do tej kategorii kosztów zaliczamy przede wszystkim moduły fotowoltaiczne, inwertery, stację transformatorową, przyłącza średniego napięcia, konstrukcje wsporcze, linie kablowe DC i AC, a także ogrodzenie czy też elementy zabezpieczające farmę, czyli kamery monitoringu, oświetlenie, a niekiedy też konieczne jest zainwestowanie w drogi dojazdowe;
 • koszty pośrednie – osobną kategorią są koszty na budowę farmy fotowoltaicznej, które wiążą się z obsługą geodezyjną, nadzorem ze strony kadry technicznej, a także te powiązane z zapleczem budowy oraz z dostępem do mediów, w razie potrzeby niezbędne może być też poniesienie kosztów w postaci ochrony placu budowy czy związanych z ubezpieczeniem budowy.

Kiedy zwracają się koszty inwestycji i jakie zyski zapewniają farmy fotowoltaiczne?

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej w granicach 2,5 mln zł, gdzie wydajność wynosi ok. 1000 MWh, może generować przychód w granicy 330 tys. zł netto. Koszty utrzymania w takim przypadku zależne są od wielu indywidualnych czynników, ale istnieje możliwość, że zmieszczą się one w granicach 50-58 tys. zł netto. Zatem można uznać w taki przypadku, że zysk każdego roku wyniesienie ok. 280 tys. zł netto.

Idąc dalej tym tropem, można obliczyć, iż zwrot za budowę farmy fotowoltaicznej wyniesie ok. 9 lat. Przy takich parametrach to dość standardowe dane, gdyż zazwyczaj mieści się on w granicy 8-12 lat. Pamiętaj, że istnieje wiele sposobów na skrócenie okresu zwrotu z inwestycji, a jednym z nich jest skorzystanie ze środków unijnych.

Przy czym należy dodać, że standardowo cykl życia paneli fotowoltaicznych wynosi ok. 25 lat. Dziś dostępne są już technologię, sprawiające, że po upływie takiego okresu możesz nadal wykorzystywać ok. 85% wydajności paneli.

Jak widzisz, budowa farmy fotowoltaicznej może Ci się opłacić, ale potrzebujesz do tego dobrego planu, aby zarabiać na odnawialnych źródłach energii.

Zyski z budowy farmy fotowoltaicznej

Warto rozważyć różne możliwości, które zapewniają zyski inwestorom. Popularnym rozwiązaniem są aukcje OZE, cechujące się tym, że przez wyznaczony okres czas, np. przez 15 lat, inwestor zapewnia sobie odbiór energii po ustalonej z góry stawce.

Alternatywą są umowy PPA, które nie są do końca jeszcze uregulowane w Polsce, ale zapewne zmieni się to w kolejnych latach. W tym przypadku inwestor może sprzedawać energię elektryczną prosto do odbiorcy, np. do zakładu przemysłowego. Taka opcja może być bardzo korzystna dla obu stron. Odbiorca jest w stanie wynegocjować niższą stawkę, a inwestor osiąga wyższe zyski, niż na aukcjach OZE.

Umowy PPA podpisywane są zazwyczaj na znacznie krótszy okres niż w przypadku aukcji OZE, co może być zaletą, gdyż pozwala to na częstsze negocjowanie warunków finansowych.

Mamy nadzieję, że teraz już wiesz, ile kosztuje budowa farmy fotowoltaicznej i dostrzegasz już, jak wiele korzyści zapewniają farmy fotowoltaiczne.

Kategorie
Blog

Farma fotowoltaiczna – co to jest i jak działa?

Wprowadzone przez Unię Europejską normy nakładają na państwa członkowskie w tym na Polskę konieczność zwiększenia ilości OZE (czyli odnawialnych źródeł energii) w kontekście energetycznym.

Obecnie oczekiwany wskaźnik ma zostać zwiększony o 23%, dlatego właśnie rozwiązaniem może być budowa farmy fotowoltaicznej, która gwarantuje inwestorom liczne korzyści.

Już teraz sprawdź, czym są farmy fotowoltaiczne, jak działają i poznaj kluczowe korzyści, jakie zapewniają.

Farma fotowoltaiczna – co to jest?

Głównym zadaniem fotowoltaiki jest wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Coraz popularniejsze stało się umieszczanie paneli fotowoltaicznych na dachach prywatnych domów lub budynków należących do małych i dużych przedsiębiorstw.

Jednak takie rozwiązanie pozwala raczej jednorazowo zmniejszyć koszty za energię elektryczną, a nawet nagromadzić energię i zarabiać na jej odsprzedawaniu.

W dużym uproszczeniu farmy fotowoltaiczne (inna nazwa dla nich to farma słoneczna) to duże instalacje PV, składająca się coraz częściej z setek czy niemal tysięcy ogniw fotowoltaicznych.

Dzięki połączeniu ich ze sobą są w stanie wytworzyć wspólnie sporo energii elektrycznej, którą można później spożytkować na wiele sposobów.

Jak działa farma fotowoltaiczna?

Dzięki zastosowaniu paneli słonecznych możliwe staje się wyprodukowanie energii elektrycznej bezpośrednio z promieniowania słonecznego. Przy pomocy fotonów, tj. światła słonecznego, zastosowana instalacja PV jest w stanie przemienić się w energię elektryczną.

Jak można się domyślić, dzięki łączeniu modułów PV możliwe staje się uzyskanie jeszcze lepszych efektów i maksymalizacja potencjału, jaki w nich drzemie. W zależności od wielkości instalacji i liczby paneli generuje się energię o różnej mocy.

Dla przykładu w domach jednorodzinnych zazwyczaj moc nie przekracza 50 kW, w małych elektrowniach fotowoltaicznych ta wartość może dochodzić nawet do 500 kW, a za to farmy fotowoltaiczne generują już wartości znacznie wyższe niż 500 kW.

Gdy już wiesz, czym jest farma fotowoltaiczna, teraz czas przejść do praktyki. Połączone ze sobą moduły PV mogą mieć za zadanie zarówno generowanie energii, jak i jej gromadzenie (potrzebne są do tego dodatkowo magazyny energii).

Kluczowe staje się to, aby instalacje fotowoltaiczne zostały przymocowane na specjalnych wspornikach. W ten sposób można ustawić panele w zależności od pozycji słońca. Możliwe staje się dostosowanie ich w zależności od aktualnej pory roku lub też pory dnia.

Polska jest obecnie w fazie transformacji energetycznej, dlatego inwestowanie w farmy fotowoltaiczne staje się coraz popularniejsze. Już teraz przekonaj się, dlaczego takie rozwiązanie może Ci się opłacać.

Farmy fotowoltaiczne – czy się to opłaca w 2022 roku?

Wcześniej zwróciliśmy uwagę na to, że elektrownia słoneczna może być wykorzystywana na wiele sposobów.

Obecnie najczęściej budowane farmy fotowoltaiczne są wykorzystywane głównie – na potrzeby właściciela farmy, którym bardzo często jest przedsiębiorca, lub też w celu dalszej odsprzedaży energii elektrycznej.

W tym drugim przypadku jest to możliwe, gdy zewnętrzny klient zostanie dołączony do tej sieci energetycznej.

Jak widzisz, w każdej z tych sytuacji farma fotowoltaiczna ma zarabiać lub gwarantować oszczędność finansową. Ich właściciele mogą w całości sprzedawać nagromadzoną energię, a zatem inwestycja w farmę fotowoltaiczną może stać się bardzo dochodowym biznesem.

Tym bardziej obecnie, gdzie ceny za prąd ciągle rosną, a nawet istnieje poważne ryzyko, że energii będzie za mało by zaspokoić ciągle rosnące oczekiwania konsumentów.

Jak odbywa się taka sprzedaż energii? Tak naprawdę dziś dostępne są dwie metody – możesz poszukać aukcji OZE lub też skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem i podpisać najkorzystniejszą dla siebie umowę.

Budowa farmy fotowoltaicznej – o czym należy pamiętać?

Zastanawiasz się, jak założyć farmę fotowoltaiczną i jak zacząć na niej zarabiać? Konieczne stanie się dopilnowanie kilku istotnych kwestii. Na samym początku niezbędne jest stworzenie biznesplanu. Wtedy określisz dokładnie, jakie będą Twoje koszty i szacowane zyski. Dowiesz się w ten sposób, jaka jest opłacalność farmy fotowoltaicznej.

Następnym bardzo ważnym zadaniem, jest już typowo znalezienie najlepszej lokalizacji, gdzie zostaną rozmieszczone panele fotowoltaiczne.

Musisz pamiętać o tym, żeby lokalizacja spełniała poniższe kryteria:

 • znajdowała się z daleka od drzew oraz innych obiektów, które mogłyby zasłonić dopływ do słońca,
 • najczęściej w tym celu wybierane są grunty, które oznaczane są klasą IV-VI, gdyż wtedy nie ma konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z odrolnieniem,
 • będziesz potrzebować gruntów o powierzchni minimum 1 ha, aby uzyskać moc o wartości 500 kW,
 • kluczowe jest to, aby działka znajdowała się też w pobliżu sieci elektroenergetycznej.

Należy rozważyć, czy farma fotowoltaiczna ma stanąć na gruncie, który zostanie przez nas kupiony, czy też na samym początku lepszym rozwiązaniem będzie jej wydzierżawienie. Wszystko zależy od tego, czy chcemy zdecydować się na tak dużą inwestycję już na samym początku.

Do budowy farmy fotowoltaicznej niezbędny staje się też dokładny kosztorys oraz projekt. Zdecydowana większość osób decyduje się na skorzystanie z dofinansowania, dlatego trzeba też przygotować wszystkie dokumenty i złożyć wniosek.

Po przyznaniu dofinansowania, ale jeszcze zanim rozpoczniesz budowę farmy fotowoltaicznej, koniecznie zajmij się tak ważną kwestią, jak wybranie i podpisanie umowy z odbiorcą energii.

Pamiętaj też o załatwieniu kilku ważnych spraw formalnych, takich jak:

 • pozwolenie na budowę,
 • zgodność projektu z planem zagospodarowania przestrzennego,
 • ważne jest uzyskanie zgody od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, gdy farma ma mieć większą moc niż 500 kW.

Musisz też znaleźć najkorzystniejszą ofertę u wykonawcy, który zbuduje dla Ciebie farmę zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Po zakończeniu budowy farmy fotowoltaicznej konieczne staje się również podłączenie jej do sieci elektroenergetycznej.