Jaką odległość od zabudowań musi mieć farma fotowoltaiczna?

Jaką odległość od zabudowań musi mieć farma fotowoltaiczna?

Rosnąca świadomość społeczeństwa na temat ochrony środowiska, a także różnego rodzaju regulacje prawne sprawiają, że coraz większą popularność zyskują odnawialne źródła energii (OZE). A jednym z najpopularniejszych rozwiązań tego typu są farmy fotowoltaiczne, które nie tylko przyczyniają się do bardziej naturalnego pozyskiwania energii elektrycznej, ale są również świetną inwestycją.

Zanim jednak zdecydujesz się zainwestować swoje pieniądze, warto poznać najważniejsze wymogi prawne, w tym odległość farmy fotowoltaicznej od zabudowań mieszkalnych. W tym artykule omówimy także kwestie związane z opłacalnością inwestycji oraz możliwość pozyskania dofinansowania.

Farma fotowoltaiczna – jak daleko od zabudowań może powstać?

Rozwój branży związanej z energią odnawialną jest bezsprzeczny, a wzrost zapotrzebowania skutkuje wzrostem popularności farm fotowoltaicznych. Jest jednak i druga strona medalu, czyli przepisy prawne, które dotychczas były niepełne.

Trwają prace nad zmianami w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które miałyby uregulować ten rynek.

Obecnie odległość farmy fotowoltaicznej od zabudowań nie jest jasno określona krajowymi przepisami, ale może być regulowana przez jednostki administracyjne właściwe dla danego regionu, dlatego warto zapoznać się z informacjami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wspomniana wyżej reforma ustawy zakłada, że do końca 2025 roku samorządy muszą uregulować tę kwestię w swoim zakresie, więc jest to najrzetelniejsze źródło wiedzy.

A jak to wygląda w praktyce?  

Inwestorzy i firmy kierują się zazwyczaj dwiema odległościami. Pierwsza z nich dotyczy granicy działki oraz jej ewentualnego ogrodzenia i przyjmuje się tutaj bezpieczną wartość 4 metrów, która umożliwia m.in. wjazd cięższego sprzętu niezbędnego do instalacji paneli oraz ich obsługę.

Drugą kwestią jest odległość od innych zabudowań, czyli przedmiot naszego artykułu, i przyjmuje się zazwyczaj minimum 100 metrów od innych budynków. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, farma fotowoltaiczna, a w zasadzie falownik/inwenter wytwarza dźwięk, który mógłby być męczący dla sąsiadów. Drugi powód jest czysto praktyczny – pobliskie budynki mogłyby rzucać cień na panele, co obniżyłoby ich efektywność.

Farma fotowoltaiczna – wymogi prawne

Co z innymi wymogami prawnymi? Ponownie wracamy do tematu regulacji ustaw, których celem jest dokładniejsze określenie przepisów. Już 2022 rok wniósł pewne zawirowania, co jednak nie przeszkodziło w rozwoju branży.

I tak, obecnie farmy fotowoltaiczne mogą powstawać na gruntach ornych IV klasy, a sama farma musi znajdować się maksimum 200 metrów od linii energetycznej przy jednoczesnym uwzględnieniu wspomnianych wyżej odległości od zabudowań (min. 100 metrów).

Przepisy ustawy mają dokładniej regulować te kwestie, jednak konieczność inwestycji w odnawialne źródła energii oraz rosnące ceny energii sprawiają, że samorządy coraz przychylniej patrzą na tego typu inwestycje.

Wiele osób podnosi jeszcze kwestię pozwolenia na budowę. Tutaj sprawa jest jasna – farmy fotowoltaiczne do 50 kW nie wymagają takich pozwoleń, większe inwestycje są już traktowane jako roboty budowlane i muszą być zgłoszone do odpowiednich jednostek.

Najlepsza lokalizacja dla farmy fotowoltaicznej

W ciągu kilku następnych lat można oczekiwać nie tylko uregulowania kwestii związanych z budowaniem farm fotowoltaicznych, ale również – a może przede wszystkim – większego zainteresowania energią pozyskiwaną w naturalny sposób.

W związku z tym farmy fotowoltaiczne są i nadal będą świetną inwestycją. Trzeba jednak zadbać o kilka kwestii, aby mieć pewność, że zwrot z tej inwestycji będzie jak największy. Jakie to kwestie?

Po pierwsze i najważniejsze, pod farmy fotowoltaiczne warto wybrać płaskie i dobrze nasłonecznione obszary, co zapewni największą wydajność paneli.

Po drugie, wytypowana działka powinna być oddalona od często uczęszczanej drogi, ponieważ pył i kurz wzbudzane przez samochody będzie osadzać się na panelach i ograniczać absorbcję promieni słonecznych.

I wreszcie po trzecie, farmę fotowoltaiczną należy ogrodzić, uniemożliwiając tym samym dostanie się na teren działki osobom nieupoważnionym lub dzikim zwierzętom, które mogłoby uszkodzić instalację.

Farma fotowoltaiczna – dofinansowanie

Farma fotowoltaiczna to świetna inwestycja, jednak wymaga nakładów finansowych na początkowych etapach. Na szczęście, przyszły inwestor może ubiegać się o dofinansowanie. Jakie są dostępne opcje? Kilka.

Od 1.02.2023 roku trwa nabór wniosków do programu „Energia Plus”, który może zapewnić aż 50% dofinansowania. Innymi opcjami są również dofinansowania unijne czy narodowe programy (np. Krajowy Program Odbudowy).

Rolnicy-inwestorzy mogą również skorzystać z pomocy programu Agroenergia, przy czym trzeba spełnić kilka warunków (np. farma fotowoltaiczna nie może przekraczać mocy 50 kW).