Ile kosztuje budowa farmy fotowoltaicznej w 2024 roku?

ile kosztuje budowa farmy fotowoltaicznej

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej według ministerstwa wynosi ok. 3,1 mln zł w odniesieniu do 1 MW. Z kolei deweloperzy i IEO podają, że w przypadku sprzyjający warunków terenowych i bliskości linii SN możliwe staje się zbudowanie i postawienie farmy fotowoltaicznej po niższej kwocie, wahającej się w przedziale między 2,2 mln a 2,5 mln zł o mocy 1 MW.

Dlatego też już teraz przekonaj się, ile kosztuje farma fotowoltaiczna i co ma największy wpływ na budowę farmy fotowoltaicznej.

Co ma wpływ na koszty budowy farmy fotowoltaicznej w 2024 roku?

Trudno z góry ustalić, ile wyniesie budowa farmy fotowoltaicznej, gdyż jest ona zależna od wielu czynników.

W szczególności istotne znaczenie mają takie aspekty jak:

 • proces inwestycyjny,
 • przebieg prac podczas budowy, które należy wykonać.

Niezbędne staje się wykonanie szczegółowego biznesplanu, który pozwoli określić opłacalność inwestycji.

W przypadku farmy fotowoltaicznej duże znaczenie ma także wskazanie tego, jakie kroki doprowadzą do osiągnięcia długofalowych korzyści.

Zawsze budowa farmy fotowoltaicznej składa się z dwóch głównych etapów – z części projektowej, a także z docelowej budowy, czyli z części wykonawczej.

Ile kosztuje budowa farmy fotowoltaicznej na etapie projektowym?

Pierwsze koszty związane z inwestycją w farmę fotowoltaiczną pojawiają się już na etapie projektowym.

Szacuje się, że ok. 3-5% całkowitych kosztów tej inwestycji stanowi właśnie dokumentacja projektowa.

W przypadku farmy fotowoltaicznej to szczególnie ważny etap, gdyż odpowiednio wykonany projekt wpływa na jakość inwestycji, a także na wysokość dalszych kosztów budowy.

Największy wpływ na koszt projektu mają:

 • wymagania, które zostały określone w warunkach przyłączeniowych,
 • odległość od miejsca przyłączenia do sieci energetycznej,
 • lokalizacja przyszłej farmy w odniesieniu do wymagań prawnych, a także w kontekście ograniczeń, jakie występują na danym obszarze.

Warto też zdawać sobie sprawę z tego, jakie elementy wchodzą w skład projektu, gdy ma nastąpić budowa farmy fotowoltaicznej:

 • wykonanie projektu wykonawczego,
 • przygotowanie produktu budowlanego, a także pozyskanie potrzebnych zezwoleń na budowę,
 • wykonanie projektu przyłącza,
 • otrzymanie decyzji środowiskowej,
 • uzyskanie warunków zabudowy lub wpisy z MPZP,
 • otrzymanie warunków przyłączeniowych.

Koszt farmy PV na etapie budowy

Po wykonaniu projektu i uzyskaniu odpowiednich pozwoleń dowiesz się, ile kosztuje farma fotowoltaiczna. Wtedy świadomie możesz przejść do kolejnego etapy, czyli do budowy.

Na tym etapie koszt farmy PV można podzielić na:

 • koszty bezpośrednie – do tej kategorii kosztów zaliczamy przede wszystkim moduły fotowoltaiczne, inwertery, stację transformatorową, przyłącza średniego napięcia, konstrukcje wsporcze, linie kablowe DC i AC, a także ogrodzenie czy też elementy zabezpieczające farmę, czyli kamery monitoringu, oświetlenie, a niekiedy też konieczne jest zainwestowanie w drogi dojazdowe;
 • koszty pośrednie – osobną kategorią są koszty na budowę farmy fotowoltaicznej, które wiążą się z obsługą geodezyjną, nadzorem ze strony kadry technicznej, a także te powiązane z zapleczem budowy oraz z dostępem do mediów, w razie potrzeby niezbędne może być też poniesienie kosztów w postaci ochrony placu budowy czy związanych z ubezpieczeniem budowy.

Kiedy zwracają się koszty inwestycji i jakie zyski zapewniają farmy fotowoltaiczne?

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej w granicach 2,5 mln zł, gdzie wydajność wynosi ok. 1000 MWh, może generować przychód w granicy 330 tys. zł netto. Koszty utrzymania w takim przypadku zależne są od wielu indywidualnych czynników, ale istnieje możliwość, że zmieszczą się one w granicach 50-58 tys. zł netto. Zatem można uznać w taki przypadku, że zysk każdego roku wyniesienie ok. 280 tys. zł netto.

Idąc dalej tym tropem, można obliczyć, iż zwrot za budowę farmy fotowoltaicznej wyniesie ok. 9 lat. Przy takich parametrach to dość standardowe dane, gdyż zazwyczaj mieści się on w granicy 8-12 lat. Pamiętaj, że istnieje wiele sposobów na skrócenie okresu zwrotu z inwestycji, a jednym z nich jest skorzystanie ze środków unijnych.

Przy czym należy dodać, że standardowo cykl życia paneli fotowoltaicznych wynosi ok. 25 lat. Dziś dostępne są już technologię, sprawiające, że po upływie takiego okresu możesz nadal wykorzystywać ok. 85% wydajności paneli.

Jak widzisz, budowa farmy fotowoltaicznej może Ci się opłacić, ale potrzebujesz do tego dobrego planu, aby zarabiać na odnawialnych źródłach energii.

Zyski z budowy farmy fotowoltaicznej

Warto rozważyć różne możliwości, które zapewniają zyski inwestorom. Popularnym rozwiązaniem są aukcje OZE, cechujące się tym, że przez wyznaczony okres czas, np. przez 15 lat, inwestor zapewnia sobie odbiór energii po ustalonej z góry stawce.

Alternatywą są umowy PPA, które nie są do końca jeszcze uregulowane w Polsce, ale zapewne zmieni się to w kolejnych latach. W tym przypadku inwestor może sprzedawać energię elektryczną prosto do odbiorcy, np. do zakładu przemysłowego. Taka opcja może być bardzo korzystna dla obu stron. Odbiorca jest w stanie wynegocjować niższą stawkę, a inwestor osiąga wyższe zyski, niż na aukcjach OZE.

Umowy PPA podpisywane są zazwyczaj na znacznie krótszy okres niż w przypadku aukcji OZE, co może być zaletą, gdyż pozwala to na częstsze negocjowanie warunków finansowych.

Mamy nadzieję, że teraz już wiesz, ile kosztuje budowa farmy fotowoltaicznej i dostrzegasz już, jak wiele korzyści zapewniają farmy fotowoltaiczne.