Opłacalność farmy fotowoltaicznej w 2024 roku — Czy farma fotowoltaiczna się opłaca?

farma fotowoltaiczna czy się opłaca

Farma fotowoltaiczna jest chętnie wykorzystywaną formą pozyskiwania energii elektrycznej. Ma to związek z popularyzacją odnawialnych źródeł energii oraz wyższymi cenami innych surowców energetycznych. Tym bardziej że coraz większy nacisk jest kładziony na rezygnację z węgla.

Alternatywnym rozwiązaniem są elektrownie słoneczne, które mogą stanowić źródło energii dla wielu domów oraz zakładów produkcyjnych.

Pozostaje tylko pytanie, czy w 2024 roku ten biznes jest nadal opłacalny? Tego dowiesz się w tym artykule.

Czy farma fotowoltaiczna to opłacalny sposób na biznes?

Inwestowanie w odnawialne źródła energii, a szczególnie w fotowoltaikę, to naprawdę atrakcyjny sposób zabezpieczania finansów. Tym bardziej że potencjał generowania coraz wyższych zysków jest całkiem spory. Jednak najwięcej zyskają właściciele elektrowni słonecznych, czyli farm fotowoltaicznych, których moc waha się od kilkuset kilowatopików do nawet kilku megawatopików.

Jeśli zastanawiasz się, czy farma fotowoltaiczna to opłacalny sposób na biznes, to wystarczy, że spojrzysz na to, kto najchętniej w to inwestuje. Wśród firm budujących największe elektrownie słoneczne są tacy liderzy tej branży jak np. spółka Energa, Tauron czy ZE PAK. Jednak nie tylko spółki energetyczne chętnie decydują się na tego typu inwestycje. Bardziej wyspecjalizowane przedsiębiorstwa także stawiają na odnawialne źródła energii. Dla większej pewności opłacalności tego przedsięwzięcia koniecznie weź pod uwagę kilka aspektów. Dzięki temu dowiesz się, czy inwestycja w farmę solarną jest uzasadniona ekonomicznie.

Od czego zależy rentowność farmy fotowoltaicznej?

Zasadność inwestycji w farmę solarną jest uzależniona od kilku czynników, a każdy z nich ma spore znaczenie w kontekście zysków z tego przedsięwzięcia. Koniecznie je poznaj, zanim zainwestujesz pieniądze.

Koszty założenia i prowadzenia farmy solarnej

Na rentowność każdego przedsięwzięcia wpływ mają koszty. W przypadku farmy fotowoltaicznej kluczowe znaczenie mają koszty kapitału, eksploatacyjne oraz inwestycyjne.

Wydatki na budowę farmy fotowoltaicznej mogą się zmieniać w zależności od mocy, dostawcy, lokalizacji itp. Jednak standardowa cena netto waha się od 2400 do 3600 zł/kw.

Drugi rodzaj kosztów, które wpływają na opłacalność farmy solarnej, to są koszty eksploatacyjne, obejmujące m.in.:

  • koszty dzierżawy działki – roczne wydatki na dzierżawę terenu zależą od regionu, gdzie znajduje się farma, rodzaju działki oraz ewentualnych upustów, ostateczne koszty mogą wynieść ok. 8-15 tys. zł za 1 ha – w okolicy Rzeszowa;
  • serwis – choć instalacje fotowoltaiczne wyróżniają się dość długą żywotnością, to czasem niezbędny jest serwis, który polega na sprawdzeniu wszystkich instalacji oraz poprawności pracy farmy;
  • podatki – teren, który dzierżawisz, podlega opodatkowaniu, jednak mogą być różne interpretacje co do tego, jaki to powinien być podatek – rolny czy od nieruchomości;
  • potencjalne straty – wynikające np. z kradzieży;
  • zużycie energii na własne potrzeby – dotyczy to monitoringu, oświetlenia itp.

Oczywiście na rentowność inwestycji wpływ mają także koszty zaciągniętego kredytu, wysokość wkładu własnego, ubezpieczenie kredytu, odsetki oraz możliwość skorzystania z dofinansowania.

Wydajność a rentowność farmy fotowoltaicznej

Wydajność instalacji fotowoltaicznej ma bardzo duży wpływ na rentowność zbudowanej farmy. Określisz ją, gdy weźmiesz pod uwagę:

  • poziom nasłonecznienia – w zależności od regionu Polski wartość ta może wynosić od 950 kWh do nawet 1350 kWh/m2 w ciągu roku, z czego uznaje się, że z 1 kW instalacji możliwe jest uzyskanie 1000 kWh energii;
  • wykorzystane technologie – dostępne są instalacje o różnych parametrach pracy, co ostatecznie wpływa na wydajność całej farmy;
  • poprawny montaż – kąt nachylenia modułów, poziom zacienienia oraz położenie względem południa mogą w znaczący sposób wpływać na wydajność systemu.

System sprzedaży i ceny energii

Cena prądu oraz wybrany system sprzedaży to kolejne czynniki wpływające na opłacalność farmy solaryjnej. Do 2027 roku możesz korzystać z systemu aukcyjnego OZE. W ramach tego typu aukcji państwo jest zobowiązane do zakupu energii z farmy fotowoltaicznej po cenie, która jest wyższa od rynkowej.

System sprzedaży aukcyjnej jest chętnie wybierany ze względu na stałą cenę energii w okresie trwania umowy, co zapewnia stabilność zysków. Jednak nie jest to jedyna forma, na którą musisz się zdecydować. Możesz też sprzedawać energię poza aukcjami. Służą do tego m.in. umowy PPA.

Na czym polega system aukcyjny OZE?

Jeśli interesuje się opłacalność farm fotowoltaicznych, to musisz dowiedzieć się więcej na temat systemu aukcyjnego oraz rentowności tego rozwiązania.

Najlepiej to zrozumiesz na przykładzie elektrowni o mocy 0,99 MW zlokalizowanej w pobliżu Rzeszowa, gdzie jest wysoki poziom nasłonecznienia, a farma jest w stanie wyprodukować 1100 MWh energii.

Weź też pod uwagę całkowity koszt budowy oraz roczne koszty. Jeśli założysz, że budowa kosztowała 2,4 mln zł, to powinna zwrócić się po ok. 8 latach – nawet przy uwzględnieniu spadku wydajności instalacji.

Poza tym w ciągu 30 lat farma solarna o mocy 1 MW wyprodukuje energię o wartości ok. 8,5 mln zł. Tym samym po 30 latach zysk z inwestycji wyniesie mniej więcej 6 mln zł.

Jeszcze zanim zdecydujesz się na taką inwestycję, wykonaj dokładne obliczenia. Oczywiście weź też pod uwagę sposób sprzedaży energii. Poza tym cena sprzedaży prądu może być waloryzowana o stawkę inflacji, więc ostateczne zyski mogą być wyższe, choć będzie to również miało wpływ na wzrost kosztów rocznych.