Logo Infinite Solar

Dzierżawa ziemi pod farmy fotowoltaiczne – ile można zarobić w 2023 roku?

dzierżawa ziemi pod farmy fotowoltaiczne

Energia odnawialna to już nie tylko przyszłość, to teraźniejszość, która gwarantuje realne korzyści energetyczne i finansowe. Prognozy wskazują na to, że w kolejnych latach w Polsce wzrośnie liczba farm fotowoltaicznych. Eksperci są zgodni co do tego, że fotowoltaika jest w stanie doprowadzić do długo wyczekiwanej transformacji energetycznej. Dlatego właśnie inwestorzy już zacierają ręce i poszukują gruntów, które można wykorzystać na farmę fotowoltaiczną.

Jesteś właścicielem gruntów rolnych, które spełniają wymagania nałożone przez prawo? W takim razie znajdź inwestora i zdecyduj się na dzierżawę ziemi pod budowę farmy fotowoltaicznej. Przekonaj się, ile możesz na tym zarobić i jak krok po kroku załatwić wszystkie formalności.

Ile można zarobić na dzierżawie ziemi pod farmy fotowoltaiczne?

Dzierżawa ziemi pod budowę farmy fotowoltaicznej to inwestycja, która się opłaca. Najważniejsze jest to, że korzyści są zauważalne zarówno z perspektywy rolnika, jak i inwestora.

Oto jak w poprzednich latach kształtowały się ceny za dzierżawę ziemi pod budowę farmy fotowoltaiczne:

RokCena za 1 ha w skali roku
2020ok. 7 000 zł
202110 000-12 000 zł
2022ok. 15 000 zł

Wszystko wskazuje, że ceny dzierżawy w 2023 roku znacznie przekroczą 15 000 zł za 1 hektar.

Musisz pamiętać, że wskazywane przez nas kwoty obliczane są w skali roku. Oznacza, że to, że miesięcznie to zysk w wysokości 1000-1250 zł za hektar.

Czy takie zyski się opłacają? Zdecydowanie tak. Tym bardziej że na budowę farmy fotowoltaicznej potrzebna jest działka o powierzchni przynajmniej 2 ha. Zatem Twoje zyski rosną już dwukrotnie. Jeśli dysponujesz jeszcze większym gruntem, to Twoje dochody także wzrosną.

Czy to możliwe, aby na gruntach o słabej jakości zyskać większe zyski z produkcji rolnej? Byłoby to bardzo trudne do zrealizowania. Wynika to przede wszystkim z faktu, że gleby klasy V i VI, które wykorzystane są pod budowę farmy fotowoltaicznej, cechują się bardzo słabą urodzajnością. Dlatego wzrasta ryzyko, że mimo poniesienia kosztów i poświęconej energii, plony nie będą satysfakcjonujące lub w ogóle ich nie będzie.

Dlatego wielu rolników szuka sposobów, aby wykorzystać ziemię, która stoi odłogiem i móc  na niej zarabiać. Tym bardziej że warto podkreślić, że nawet od nieużywanego gruntu rolnik musi uiszczać opłatę z tytułu podatku od nieruchomości. Dzięki znalezieniu inwestora możesz nie tylko pokryć w ten sposób swoje dotychczasowe koszty, ale jeszcze realnie zyskać na nieużytkach i niskiej jakości gruntach.

Jakie wymagania musi spełnić grunt pod farmę fotowoltaiczną?

Zanim zdecydujesz się poszukać inwestora lub podpiszesz umowę dzierżawy gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej, musisz upewnić się, że Twoja ziemia spełnia wymagania.

 • Grunt pod farmę fotowoltaiczną musi zostać zakwalifikowany jako gleba orna słabej jakości. Konieczne jest nadanie jej klasy IV, V lub IV. Dopuszczalne są także nieużytki rolne oraz łąki.
 • Kolejnym warunkiem, jaki trzeba spełnić, jest stacja transformatorowa lub też słup średniego napięcia (15kV) w pobliżu.
 • Należy także przeanalizować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Najlepiej, aby grunt nie został objęty przez plan. Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji, to konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zapisu, który będzie wskazywał sposób przeznaczenia ziemi.
 • Należy zyskać pewność, że działka nie znajduje się na terenie zalewowym, a także w żaden sposób nie jest narażona na podtopienia.
 • Upewnij się też, że grunt nie jest ulokowany na terenie objętym ochroną przyrody.

Jak bezpiecznie dzierżawić własną ziemię? Sporządź poprawnie umowę dzierżawy

Otrzymałeś korzystną ofertę na dzierżawę swojego gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej? Pamiętaj, że korzystna z pozoru cena to niejedyny aspekt, na jaki musisz zwrócić uwagę. Zanim podpiszesz umowę dzierżawy, koniecznie skontaktuj się z prawnikiem, aby przeanalizował wszystkie zapisy. Dopiero wtedy zyskasz pewność, że na umowie skorzysta nie tylko inwestor, ale też przede wszystkim będzie ona korzystna dla Ciebie.

Przeanalizuj szczególnie poniższe punkty, które znajdują się w umowie dzierżawy:

 • Czas trwania umowy – popularnym zapiskiem jest podpisywanie umowy na okres nawet 29 lat. Dlatego to tak ważne, aby zabezpieczyć się jeszcze przed podpisaniem umowy, gdyż może ona mieć wpływ także na kolejne pokolenie.
 • Zabezpieczenie wykonywania umowy – kolejną ważną kwestią jest zwrócenie uwagi na to, jakie możliwości ma inwestor w kwestii przenoszenia prawa do dzierżawy na inne podmioty. Istotne znaczenie dla rolnika ma również zabezpieczenie związane z wykonywaniem umowy przez inwestora.
 • Obowiązki inwestora – należy też wyszczególnić, jakie obowiązki będą leżały po stronie inwestora, a jakie po stronie dzierżawcy. Dokładnie przeanalizuj punkt związany z obowiązkami inwestora.
 • Kary umowne – w umowie dzierżawy powinny znaleźć się informacje na temat tego, jakie kary finansowe będzie musiał zapłacić inwestor, jeśli nie będzie realizował narzuconych na niego obowiązków, w tym opłacał dzierżawy w terminie.
 • Przedmiot dzierżawy – należy dopracować umowę dzierżawy w taki sposób, aby jasno określała, do czego ma być wykorzystywany dzierżawiony grunt. W tym miejscu należy wskazać także dokładne granice, gdzie inwestor może zamontować instalację fotowoltaiczną.
 • Cena – poza tym oczywiście do umowy dzierżawy należy dodać także zapisek związany z wysokością opłaty za dzierżawę oraz sposobu płacenia.

Udaj się do prawnika, specjalizującego się w tego typu umowach, aby zabezpieczyć swoje interesy.