Budowa farmy fotowoltaicznej w 2024 roku – Poradnik „krok po kroku”

budowa farmy fotowoltaicznej krok po kroku

Obecnie jedną z opłacalnych finansowo inwestycji jest budowa farmy fotowoltaicznej. Wszystko dlatego, że w niektórych przypadkach można liczyć na zwrot z inwestycji już po 8-9 latach. Jesteś zainteresowany taką inwestycją? W takim razie w dalszej części tego artykułu dowiesz się krok po kroku, jak zbudować farmę fotowoltaiczną.

Budowa farmy fotowoltaicznej w 4 krokach

Do budowy farmy fotowoltaicznej niezbędna jest wiedza z zakresu energetyki, prawa oraz budownictwa.

Inwestycja wymaga też dopełnienia wielu istotnych formalności, choć dużo zależy od jej wielkości.

Cały proces zazwyczaj trwa od 1,5 do 2,5 roku. Jednak, aby w ogóle taki czas realizacji był możliwy do zrealizowania, potrzebujesz dobrego planu.

Dlatego też już teraz przekonaj się, jak w czterech etapach możesz wybudować farmę fotowoltaiczną.

Krok 1. – Wybór działki i analiza wstępna

Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać podczas budowy farmy fotowoltaicznej, jest wybranie odpowiedniej działki.

Lokalizacja tego przedsięwzięcia ma duży wpływ na opłacalność inwestycji.

Dlatego też koniecznie wykonaj wcześniej audyt działki, zanim dokonasz zakupu czy zaczniesz ją wydzierżawiać. Uzyskasz w ten sposób wiele ważnych informacji, np. na temat stanu prawnego działki oraz szczegółów na temat ukształtowania terenu.

Zyskasz informacje na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chronionych obszarach i tego, jakie są w tym miejscu możliwości związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej.

Audyt warto zlecić profesjonalnej firmie, bo dzięki temu możesz uniknąć wielu niespodzianek i dodatkowych kosztów już w trakcie budowy farmy fotowoltaicznej.

Oto kilka ogólnych zasad, którymi warto się kierować podczas wybierania terenu pod budowę farmy fotowoltaicznej:

 • duży dostęp do promieni słonecznych,
 • brak wysokich drzew i budynków w okolicy,
 • najlepiej wybrać działkę oddaloną od miasta,
 • lepiej wybrać miejsce oddalone od wysokiego stężenia smogu,
 • teren powinien być płaski,
 • odpowiednia wielkość działki, np. farma fotowoltaiczna o mocy 1MW najlepiej, aby znalazła się na terenie min. 2 ha,
 • farma fotowoltaiczna zgodnie z przepisami może powstać na nieużytku rolnym lub na ziemi ornej klasy IV oraz niższej,
 • jak najmniejsza odległość od linii elektroenergetycznej.

Gdy znajdziesz już odpowiednią działkę, konieczna będzie też decyzja środowiskowa, która ma wpływ na otrzymanie pozwolenia na budowę. Potrzebna jest również akceptacja Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Krok 2. – Projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę

Następnie niezbędny będzie projekt farmy fotowoltaicznej.

Powinien wykonać go zespół ekspertów, który jest odpowiedzialny również za przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

Powinien składać się z 3 części:

 • architektoniczno-konstrukcyjnej, zawierającej również informacje na temat dróg wewnętrznych, dojazdu oraz ogrodzenia,
 • instalacji elektrycznych, uziemiających, a także teletechnicznych instalacji fotowoltaicznych,
 • związanych z przyłączami do sieci elektroenergetycznymi.

Tak przygotowany projekt pozwoli złożyć do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o pozwolenie na budowę. Niezbędne będą wtedy następujące dokumenty, aby możliwa była budowa farmy fotowoltaicznej:

 • wniosek o pozwolenia na budowę,
 • przygotowany projekt w trzech częściach,
 • warunki zabudowy,
 • uzyskana decyzja środowiskowa,
 • dowód zapłacenia opłaty środowiskowej,
 • dokument potwierdzający, że możesz korzystać z nieruchomości.

Krok 3. – Właściwa budowa

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy trzeba wykonać również projekt wykonawczy.

Gdy otrzymasz wszystkie pozwolenia, możliwe jest przejście do właściwej budowy.

Cały proces rozpoczyna się od przygotowania działki pod inwestycję, a także od zabezpieczenia terenu.

Niezbędne będzie też tymczasowe źródło prądu oraz montaż punktów sanitarnych i oświetlenia. Niekiedy konieczna jest również budowa drogi dojazdowej.

Koniecznym punktem podczas budowy jest załatwienie transportu sprzętu.

Dopiero później można przejść do prac montażowych, które składają się z takich czynności, jak:

 • przygotowanie fundamentów,
 • zamontowanie stołów,
 • uszykowanie odpowiednich instalacji paneli fotowoltaicznych,
 • zamontowanie inwerterów,
 • zainstalowanie i podłączenie stacji transformatorowej.

Ile czasu może zająć budowa na tym etapie? W tym przypadku trzeba przyszykować się na czas w granicach od kilku do kilkunastu tygodni. Wszystko zależy od ekipy wykonawczej oraz oczywiście od wielkości inwestycji.

Gdy prace montażowe zostaną zakończone, trzeba przejść do przygotowania podwykonawczej mapy geodezyjnej.

Jednak to nie koniec obowiązków, jakie musi spełnić inwestor.

Następnym krokiem będzie zgłoszeniem Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, że farma fotowoltaiczna jest gotowa do przyłączenia do sieci. Wtedy dochodzi do podpisania umowy przyłączeniowej, a później do odbioru końcowego.

Standardowo przeprowadza się też test, sprawdzający jakość generowanego prądu. Zanim rozpoczniesz sprzedaż energii elektrycznej, musisz otrzymać koncesję na jej produkowanie.

Krok 4. – Branie udziału w aukcji OZE lub podpisanie umowy PPA

Ostatnim etapem jest zdecydowanie, czy chcesz złożyć wniosek o udział w akcji OZE, czy też zamierzasz zawrzeć umowę PPA.

Która opcja jest lepsza? To bardzo indywidualna sprawa, sprawdź, czym wyróżnia się każda z opcji:

 • aukcje OZE – dotyczy to przetargów organizowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dzięki aukcjom możliwe jest sprzedawanie energii, która została wygenerowana z instalacji OZE;
 • umowa PPA – to bezpośrednia sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych, charakteryzuje się często umowami na długi okres, np. na 10-20 lat.